Välkommen till Nordsvenska Tak

Ditt proffs på sedumtak I VÄNERSBORG, UDDEVALLA, GRÄSTORP OCH TROLLHÄTTAN MED OMNEJD

Kontakta oss

Reparation och underhåll av Sedumtak

Vi har många olika lösningar för sedumtak - Gröna tak i i Vänersborg, Trollhättan, Grästorp & Uddevalla med omnejd. Vi skapar trygghet och tar totalansvar för hela arbetet med en välfungerande organisation.

 

Årligt underhåll sedumtak

 

Takinspektion
Inspektera det gröna taket noggrant och avlägsna luftburna ogräs och frön manuellt minst en gång per år. Det är lämpligt att utföra detta på våren innan ogräset börjar blomma. Använd inte kemiska bekämpningsmedel för att bevara den biologiska mångfalden. Kontrollera även att dräneringssystemet fungerar som det ska och ta bort eventuella löv från rännor och avvattning. Frekvensen för inspektioner kan variera beroende på mängden grönska i närheten av ditt tak.

 

Gödsling

Extensiva gröna tak bör gödslas två gånger per år. Den mest lämpliga tiden för att tillföra näring till sedumtak är i slutet av april eller i början av september. Genom gödsling får taket en jämn fördelning av näringsämnen, vilket främjar stark och hälsosam tillväxt.

Sempergreen erbjuder ett urval av både mineralbaserade och organiska gödningsmedel. Klicka nedan för mer information om våra underhållsprodukter.

Kostnadsförslag & rådgivning

Såhär gör du för att få hjälp med sedumtak på din fastighet.

Ring vår erfarna takläggare på 0521 - 639 00, lämna telnr, din adress och beskriv kort dina önskemål eller eventuellt problem